Přednášky

 

Vlci ČR

Anna Katharina Hinterreiter, kvarta A

V rámci Týdne přírodovědných předmětů na naší škole se ve středu 20. listopadu 2019 v biologické učebně uskutečnila přednáška o vlcích a jiných šelmách České republiky. Přednášel ji Mgr. Michal Bojda z hnutí Duha Olomouc, který se zabývá velkými šelmami a jinou lesní zvěří. Tento rok byla jeho přednáška zaměřena především na vlky.

Pověděl nám o tom, kde vlci žijí, čím se živí, jak vypadají jejich smečky a ukázal nám jejich rozšíření po Evropě a České republice. Uvedl i spory se zemědělci, kteří neměli dostatečně zabezpečené ohrady, takže jim vlci sežrali pár kusů dobytku, a spory s myslivci, kteří se bojí, že ohrozí populace kopytníků. Ještě je třeba dodat, že u nás je vlk přísně chráněný, a tudíž se nesmí lovit. Také poznamenal, že vlk pro člověka není nebezpečný a pokud ho někdy uvidíme volně v přírodě, máme si ten pohled užít. Na dotaz, jestli zná nějaký případ, kdy vlk snědl člověka, odpověděl, že zná jen jeden – Červenou karkulku.

Svůj poutavý výklad pan Bojda doprovodil i několika videi, zachycujícími vlčí smečky, vlčata, vytí vlků a dokonce i vytí, které napodobuje člověk. Přinesl nám ukázat otisky stop našich tří největších šelem – vlka, medvěda a rysa.

Výstupy na himálajské osmitisícovky, 1.12.2016, MGO

Dne 1.12.2016 organizoval náš Biologický kroužek pro členy kroužku a další zájemce z řad učitelů a žáků přednášku o dobrodružných horolezeckých výpravách na himálajské osmitisícovky. Nesmírně zajímavé povídání o radostech a často i strastech při náročných sportovních výkonech měl horolezec Marek Novotný, který zdolal např. Mount Everest nebo Čo Oju vždy náročnější horolezeckou technikou. Sdělil nám, jaké zdravotní problémy může mít člověk ve vyšší nadmořské výšce a jaké nástrahy terénu musí překonávat. Ale vždy tyto nepříjemné zážitky jsou překryty neskutečnými pocity z překrásné přírody velehor, kvůli kterým tam lidé jezdí.

Poděkování patří Ester Pelikánové (TB) za konzultace s panem M. Novotným a organizační zajištění přednášky.

prednaska-8000-5

prednaska-8000-2

 

Chov tropických brouků, 17.3. a 23.3.2016, MGO

Ve dnech 17.3.2016 a 23.3.2016 pořádal náš Biologický kroužek pro členy i ostatní zájemce z řad žáků naší školy přednášku spojenou s diskusí na téma jak chovat tropické brouky. Poutavý výklad měl dlouholetý zkušený chovatel Mgr. David Musiolek z PřF Ostravské univerzity.

Přednášející se zaměřil na tři skupiny brouků: zlatohlávky, nosorožíky a roháče. V úvodu posluchačům vysvětlil zákonitosti vývinu jedince od vajíčka až po dospělce a jaké životní podmínky jsou třeba ke zdárnému vývoji. Doporučil správné insektárium k chovu. Výklad byl doplněn názornými obrázky a schématy, které může zájemce nalézt i v bohaté odborné literatuře. Pak ve výkladu následoval stručný přehled druhů tropických brouků vhodných k chovu s ukázkami vypreparovaných jedinců. Poslední částí povídání byla diskuse s přednášejícím, která se časově protáhla. Inu, chov krásných brouků je atraktivní záležitost, takže otázky padaly jedna za druhou.

Přednáška byla perfektně připravená a doufám, že se s Davidem brzy setkáme i při terénní entomologické výpravě.

Chov tropických brouků8

Chov tropických brouků11

Chov tropických brouků16 (2)

 

 

Týden vědy a techniky, přednášky 1.11. a 5.11.2014, Ostrava

Biologický kroužek navštívil dvě veřejné přednášky v rámci celorepublikového festivalu Týdne vědy a techniky organizovaný Akademií věd České republiky (1.11. až 15.11.2014).

První přednáška proběhla 1.11.2014 v OC Forum Nová Karolina. Doc. M. Eliáš přednášel o fascinujícím světě prvoků, řas a jiné drobotině. Ukázal nám neobyčejně bohatý, rozmanitý a zajímavý svět jednobuněčných organismů ve světle nových vědecký objevů evoluční a molekulární biologie, studia molekuly DNA.

Za druhou přednáškou jsme zajeli do ZOO Ostravy, výukového pavilonu (5.11.2014). S předním slovenským terénním zoologem Vlado Trulíkem jsme se vydali po stopách rysa, vlka, medvěda a kočky divoké v horách na pomezí Slovenska a Česka. Pan Trulík sleduje tyto vzácné šelmy už desítky let, má dokonale zmapován jejich život a poutavě o nich povídal. Zaujaly nás unikátní záběry tajuplného chování těchto plachých tvorů v přirozeném prostředí (např. při značkování teritoria, u kořisti, samice s mláďaty,…) s pomocí fotopastí – foto i video.

Obě přednášky byly výborné. Víme již, jaké metody výzkumu používá současná biologická věda v laboratoři a terénu.Už se těšíme na další ročník Týdne vědy a techniky.

Týden vědy, Drobotina v biologii11

Týden vědy, Velké šelmy2