PR Štěpán


Častý cíl našich výprav. Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadními olšinami. Součástí rybníku jsou rozsáhlé rákosiny přecházející v mokrou louku. Na hladině jsou hojná rostlinná společenstva s kotvicí plovoucí, nepukalkou vzplývající a v tůních rostou stulík žlutý a leknín bělostný. Břehy jsou porostlé kosatcem žlutým. Kvalitu vody indikují obojživelníci. Bylo zde zjištěno 10 druhů, např. skokan ostronosý a štíhlý. Druhově pestrá je ornitofauna. Rybník je významným hnízdištěm, ale i zastávkou vodního ptactva na jarních a podzimních tazích.