PP Turkov

Přírodní památku Turkov tvoří zbytek lužního lesa v oblasti nivy řeky Opavy vyhlášena v roce 1993. Na lokalitě jsou patrné hráze bývalých rybníků osázené duby starými až 200 let. Po povodni v roce 1997 území získalo charakter bezodtokové kotliny. V bylinném porostu najdeme zajímavé druhy – měsíčnici vytrvalou a hojný výskyt kosatce žlutého. Území je bohatou mykologickou lokalitou.