Štěrkovna u Hlučína

Nedaleko Ostravy se nachází velká vodní plocha, která je v letních měsících využívána k rekreaci. Ovšem během jarního a podzimního období slouží jako tahová zastávka vodního ptactva a v zimě jako zimoviště. Byly zde viděny zajímavé druhy, jako potáplice severní a malá, potápka žlutorohá, morčák prostřední, kajka mořská a často sem zalétá i mohutný orel mořský.