NPR Žebračka u Přerova

NPR byla vyhlášena v roce 1949. Nachází se na pravém břehu řeky Bečvy. Žebračku tvoří lužní les s protékajícím mlýnským náhonem Strhancem, který je unikátní lokalitou pro měkkýše, např. velevruba tupého. V periodických tůních se na jaře vyskytují žábronožky a listonozi. Nejzajímavějším prvkem jarního aspektu je hojný výskyt ladoňky karpatské.