Náplní činnosti kroužku je především praktické poznávání přírodnin – rostlin, živočichů, hub a jejich přirozeného prostředí. Studium probíhá neformálně, formou diskuse, exkurzí, soutěží a práce s odbornou literaturou, internetem, mikroskopy a jinými pomůckami. Žákům je poskytován prostor pro prezentaci svých pozorování v přírodě nebo výsledků v chovu domácích mazlíčků. Žáci se učí poznávat, sbírat, preparovat a určovat přírodniny, čímž získávají bezprostřední zkušenost a kladný vztah k přírodě. Seznamují se s metodami biologické práce, s odbornou literaturou a časopisy, s odborníky a institucemi zabývajícími se biologickým výzkumem. Důležitou součástí náplně jsou terénní exkurze, obvykle do chráněných lokalit v Ostravě a blízkém okolí. Také jsou navštěvovány odborné přednášky, které jsou organizované Ostravskou univerzitou nebo ZOO Ostrava, nebo výstavy přírodnin. Získané znalosti a zkušenosti většina členů prokázala úspěšnou účastí v přírodovědných soutěžích, jako je např. Biologická olympiáda a Velká cena ZOO.