NPP Landek

Národní přírodní památka Landek byla vyhlášena v roce 1966. Oblast se táhne podél levého břehu řeky Odry před jejím soutokem s řekou Ostravicí. Jde o výrazný zalesněný vrch situovaný v severozápadní části Ostravy mezi Koblovem a Petřkovicemi. Landek řadíme mezi nejvzácnější přírodní a kulturní památky České republiky. Byly zde nalezeny pozůstatky sídliště lovců mamutů se soškou Venuše (vytvořená z krevele), dále pak důkazy o prvním použití černého uhlí k topení. Na povrch vystupují výchozy karbonského uhlí. V letech 1782 až 1991 se zde těžilo černé uhlí. Nejvýznamnějším dolem v celé historii byl důl Anselm; dnes je zde hornické muzeum.

Do současnosti se zachovaly fragmenty starých dubových bučin až pralesovitého charakteru s pestrým bylinným porostem (např. lilie zlatohlavá). Po cestách nás povede naučná stezka a na vrcholu kopce se nachází dřevěná rozhledna.