Oblíbené lokality

Každoročně je uskutečněno několik zajímavých exkurzí na významné lokality v Ostravě a jejím okolí, zejména do maloplošných chráněných území (PR Štěpán, NPP Landek, PR Rezavka, PR Polanský les, PR Kotvice) a do CHKO Poodří. Úspěšnými akcemi jsou výpravy do botanické zahrady a okolí Štramberku a NPR Žebračka u Přerova.